ZŠ a MŠ Olomouc - Holice

Informatika online - výukový materiál

Home

Informatika online

Webové stránky obsahují výukový materiál pro předměty informatika a digitální technologie seřazený dle tematických celků, které odpovídají školnímu vdělávacímu programu naší školy pro tyto dva předměty - Škola pro tebe.

Každý tematický celek je rozdělen do kapitol přístupných z navigačního menu.

Webové stránky jsou určené žákům naší školy pro procvičování probraného učiva, lze podle nich učivo opakovat, znovu si projít to cvičení, které žáci ve škole nedokončili, nebo se učit z domova v případě nepřítomnosti na výuce.